Ochrana pedagogů

Vydáno:

V posledních letech stoupá agresivní chování žáků a studentů vůči učitelům. Jedná se především o slovní urážky, sexuální harašení (obscénní gesta, osahávání), obtěžování (ničení majetku, telefonáty, obtěžování jejich dětí), zastrašování zneužitím vlivných známostí, výhrůžky fyzickým násilím, a to i ze strany rodičů, a fyzické násilí. Byly zaznamenány i útoky se zbraní, včetně usmrcení učitele.

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Adaptace zaměstnanců
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Rozvoj pedagogických pracovníků
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Návštěva u lékaře
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Závodní stravování
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Pracovní úrazy
Únikové cesty
Pracovní prostředí
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?

Poradna

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Zmocnění zdravotníka
Prodloužení zkušební doby
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník
89/2009 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce