Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Poradna

Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Kvalifikace učitelky ZŠ
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Odpolední vyučování 1. stupeň
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení zkušební doby
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků