Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků

Vydáno:

Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace (studiem, školením nebo jinou formou) a též získání nebo rozšíření kvalifikace, a to v souladu s ustanovením § 231 odst. 2 zákoníku práce. V následujícím odstavci je dále proklamována zásada, že zvýšení kvalifikace má být v souladu s potřebou zaměstnavatele. Tedy pouze zaměstnavatel rozhoduje, zda je předpokládané zvýšení kvalifikace zaměstnance v souladu s jeho potřebami a zda mu tedy vytvoří vhodné podmínky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Rozvoj pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Absence učitelů - studium
Výkaz práce
Platová třída zástupce ředitele školy
Asistent pedagoga, pedagog
Splnění odborné kvalifikace - učitelka SŠ
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Kvalifikace rodilého mluvčího pro výuku angličtiny
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Pomocná kuchařka
Kvalifikace

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků