Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Vydáno:

Po vyhlášení ukončení nouzového stavu se započne počítat lhůta 30 a 90 dnů pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP). 

Související dokumenty

Pracovní situace

Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Poučení žáků o BOZ
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Návštěva lékaře
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Postup před vznikem pracovního poměru
Co je to whistleblowing?
Personální evidence

Poradna

Pracovnělékařské prohlídky
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Pracovnělékařské služby
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Zástupce ředitele
Asistenční pes
Zmocnění zdravotníka
AG testy
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Vstupní prohlídky zaměstnanců