Závodní stravování

Vydáno:

Právní úprava závodního stravování zaměstnanců škol zřízených územním samosprávným celkem je obsažena v několika právních předpisech.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
107/2005 Sb. o školním stravování

Pracovní situace

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Dohled ve školní jídelně
Školní stravování
Dietní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygienické požadavky na pracovníka
Spotřební koš
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Poskytování dietního stravování v MŠ
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Soukromá škola - stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Stravování české školní inspekce
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz