Závodní stravování

Vydáno:

Právní úprava závodního stravování zaměstnanců škol zřízených územním samosprávným celkem je obsažena v několika právních předpisech.

Související dokumenty

Pracovní situace

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Stravenkový paušál

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
107/2005 Sb. o školním stravování