Platový výměr

Vydáno:

Platový výměr je upraven v ustanovení § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen jej v písemné formě vydat zaměstnanci v den jeho nástupu do práce.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Telefonické ověřování výše platu
Složky platu ve veřejném školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Indispoziční volno
Zařazování do platových tříd - psycholog
Návštěva lékaře
Odnětí osobního ohodnocení
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Koordinátor ŠVP
Odměna
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
Úvazky
FKSP a očkování
Intervence
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory