Prezenční porady

Plné znění otázky

  • je možno konat v době trvání nouzového stavu prezenční pedagogickou radu?
  • domnívám se, že zákaz prezenční výuky (kromě 1. a 2. ročníků) neznamená zákaz přítomnosti pedagogických pracovníků ve škole, tedy v zaměstnání (za dodržení pravidel – rouška, rozestupy)
  • nechci volit videokonferenci, jsme velká škola

Odpověď

Související dokumenty