Odborná kvalifikace pedagogů volného času

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Poradna

Absence učitelů - studium
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Kvalifikace učitelky ZŠ
Odpolední vyučování 1. stupeň
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory