Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Vydáno:

Může se na straně zaměstnance vyskytnout překážka v práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, vykonává-li tento jedno z povolání uvedených v čl. I odst. 14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení činnosti škol, v týdnu, kdy není umožněna prezenční přítomnost jeho dítěte ve škole?

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Pracovní situace

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Návštěva lékaře
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Telefonické ověřování výše platu
Co je to whistleblowing?
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Individuální konzultace na půdě školy
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Školní družina a kritéria ČŠI
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)

Poradna

Pracovní náplň
FKSP a očkování
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Prezenční porady