Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Vydáno:

Může se na straně zaměstnance vyskytnout překážka v práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, vykonává-li tento jedno z povolání uvedených v čl. I odst. 14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení činnosti škol, v týdnu, kdy není umožněna prezenční přítomnost jeho dítěte ve škole?

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Pracovní situace

Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Návštěva lékaře
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Telefonické ověřování výše platu
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Školní družina a kritéria ČŠI

Poradna

FKSP a očkování
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Provoz MŠ
Uhrazení dluhu
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky