Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání

Vydáno:

Hodnocení životopisu uchazečů o zaměstnání se stalo základní metodou výběru zaměstnanců, neboť nám poskytuje důležité údaje pro předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání stejně jako pro závěrečný výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Prokazování bezúhonnosti
Personální evidence
Co je to whistleblowing?
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Výběrový pohovor
Telefonické ověřování výše platu
Strategické řízení a plánování v digitální škole
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Návštěva lékaře
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec

Poradna

Zveřejňování fotografií
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Ochrana osobních údajů
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
AG testy
Zjišťování osobních údajů ve škole
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů