Provoz školních jídelen od 14. října 2020

Vydáno:

Jaká jsou pravidla pro provoz školních jídelen? Mohou dál fungovat v režimu výdejen pro žáky školy i pro cizí strávníky, a to za předpokladu dodržení hygienických opatření?

Související dokumenty

Pracovní situace

Voucher místo zrušeného zájezdu
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Individuální konzultace na půdě školy
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Doplňková činnost
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Úvazek kuchaře
FKSP a očkování
Úvazek školní jídelna
Provoz MŠ
Vracení úplaty