Individuální konzultace na půdě školy

Může školní poradenské pracoviště v období uzavření škol realizovat na půdě školy individuální konzultace? Pokud ano, tak za jakých podmínek? >

Související dokumenty

Pracovní situace

Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Výuka Aj
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon