Novela vyhlášky o školním stravování

Vydáno:

Základní předpisy

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
272/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Tematická zpráva ČŠI 2017
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Hygiena potravin a legislativa
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Spotřební koš
Poskytování dietního stravování v MŠ
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela školského zákona
Novela maturitní vyhlášky
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Sloučení škol
Školní klub
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Dobrovolnická práce
Zřizovatel
Doplňková činnost