Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Vydáno:

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu ZZVZ po více než třech letech od jeho účinnosti, která se mimo jiné zásadním způsobem dotkne i způsobu nákupu potravin, byť jen u těch zadavatelů, kteří budou povinni veřejné zakázky na tento druh komodity zadávat v nadlimitním režimu. V tomto ohledu se budoucí novela dotkne především státních školských stravovacích zařízení2), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 3,5 milionů Kč bez DPH ročně, a obecních, resp. krajských, školských stravovacích zařízení3), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 5,5 milionů Kč bez DPH ročně.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Hygiena potravin a legislativa
Tematická zpráva ČŠI 2017
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Spotřební koš

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Soukromá škola - stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Zástup

Zákony

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády

172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek