Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou

Vydáno:

Metodický pokyn

Související dokumenty

Pracovní situace

Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Krajské hygienické stanice
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Individuální konzultace na půdě školy
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty