Voucher místo zrušeného zájezdu

Vydáno:

Vláda ČR 6. 4. 2020 schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu. Návrh dopadá na situaci, kdy cestovní kancelář (dále „CK“) dluží zákazníkovi peníze za zájezd, který nebyl nebo nebude uskutečněn v souvislosti s pandemií. Pokud návrh projde Parlamentem, jak je navrhováno, měly by se cestovní kanceláře připravit na následující.

Související dokumenty

Pracovní situace

Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Organizace školních výletů - směrnice
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem

Poradna

Pracovní náplň
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Online výuka
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD

Zákony

185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce