Voucher místo zrušeného zájezdu

Vydáno:

Vláda ČR 6. 4. 2020 schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu. Návrh dopadá na situaci, kdy cestovní kancelář (dále „CK“) dluží zákazníkovi peníze za zájezd, který nebyl nebo nebude uskutečněn v souvislosti s pandemií. Pokud návrh projde Parlamentem, jak je navrhováno, měly by se cestovní kanceláře připravit na následující.

Související dokumenty

Zákony

185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Organizace školních výletů - směrnice
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem

Poradna

Pracovní náplň
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Online výuka
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD