Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?

Vydáno:

O tom, jak děti do školy smí nebo nesmí, máme celkem jasno. Vláda prostřednictvím krizových opatření rozhoduje, které ročníky do školy chodí a které se učí doma. O učitelích a tom, kde mají pracovat, však krizová opatření mlčí. A tak se stává, že porady koná každá škola jinak. Některá pouze distančně obdobně jako online výuku, některá dávají učitelům na výběr, zda chtějí přijít do školy nebo se účastnit na dálku, a některá razí tvrdou linii povinné osobní účasti učitelů na poradě.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Voucher místo zrušeného zájezdu
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Porady v mateřské škole
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Prezenční porady
Provoz MŠ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Vracení úplaty
Platová třída
Odměna za očkování
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Úvazek
Úvazek

Zákony

240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce