Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?

Vydáno:

O tom, jak děti do školy smí nebo nesmí, máme celkem jasno. Vláda prostřednictvím krizových opatření rozhoduje, které ročníky do školy chodí a které se učí doma. O učitelích a tom, kde mají pracovat, však krizová opatření mlčí. A tak se stává, že porady koná každá škola jinak. Některá pouze distančně obdobně jako online výuku, některá dávají učitelům na výběr, zda chtějí přijít do školy nebo se účastnit na dálku, a některá razí tvrdou linii povinné osobní účasti učitelů na poradě.

Související dokumenty

Zákony

240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Porady v mateřské škole
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Online výuka
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Prezenční porady
Provoz MŠ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Vracení úplaty
Platová třída
Odměna za očkování
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny