Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Vydáno:

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav na území ČR. V návaznosti na to pak začala přijímat řadu krizových opatření, mezi které aktuálně patří i opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství.[1] V souvislosti s tím vzniká otázka, zda může ředitel školy smysluplně využít pracovní kapacity učitelů i jiným prospěšným způsobem, když jim alespoň část hlavní náplně jejich práce odpadla.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků

Poradna

Online výuka
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny