Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Vydáno:

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav na území ČR. V návaznosti na to pak začala přijímat řadu krizových opatření, mezi které aktuálně patří i opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství.[1] V souvislosti s tím vzniká otázka, zda může ředitel školy smysluplně využít pracovní kapacity učitelů i jiným prospěšným způsobem, když jim alespoň část hlavní náplně jejich práce odpadla.

Související dokumenty

Pracovní situace

Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020

Poradna

Přespočetné hodiny na VOŠ
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Koordinátor ŠVP
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Třídnické hodiny
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Asistent pedagoga, pedagog

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce