Co mění lex voucher pro školní zájezdy?

Vydáno:

V naší koronaradě 7 jsme se věnovali rušení školních zájezdů a popsali nelehkou situaci škol i cestovních kanceláří. S ohledem na trvání krize se cestovní kanceláře ocitly v situaci, kdy nemají hotovost na vracení plateb svým zákazníkům. Peníze, které obdržely od zákazníků, a tedy i škol či jejich žáků, již zpravidla zaplatily svým dopravcům či ubytovatelům. Cestovní kanceláře však mají v některých případech povinnost vrátit veškeré platby do čtrnácti dnů. Aby se pomohlo cestovkám, a současně se stanovila pravidla pro komunikaci se zákazníky, byl přijat zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Voucher místo zrušeného zájezdu
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Novela maturitní vyhlášky
Organizace školních výletů - směrnice
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Výpověď smlouvy o ubytování
Škola v přírodě - směrnice
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015

Poradna

Pracovní náplň
Jmenování ředitele
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Výpověď
Úvazky

Zákony

185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu