Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?

Odborná poradna

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Krajské hygienické stanice
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021

Poradna

Zmocnění zdravotníka
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty