Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Vydáno:

V květnovém vydání časopisu Řízení školy bude věnován velký prostor uzavření škol, distančnímu vzdělávání a všemu, co tato zajímavá doba přináší. Dovolte utřídění názorů převážně ředitelů škol, kteří se podělili o svoje zkušenosti…

Související dokumenty

Pracovní situace

Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Individuální konzultace na půdě školy
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele