Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Vydáno:

V květnovém vydání časopisu Řízení školy bude věnován velký prostor uzavření škol, distančnímu vzdělávání a všemu, co tato zajímavá doba přináší. Dovolte utřídění názorů převážně ředitelů škol, kteří se podělili o svoje zkušenosti…

Související dokumenty

Pracovní situace

Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Individuální konzultace na půdě školy
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Vracení úplaty