Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření

Vydáno:

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Zákony

MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)

Pracovní situace

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Individuální konzultace na půdě školy
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy

Poradna

Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka