Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření

Vydáno:

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Zákony

MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)

Pracovní situace

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Individuální konzultace na půdě školy
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017

Poradna

FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Online výuka
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny