Správní řízení související s poskytováním školního stravování

Související dokumenty

Pracovní situace

Hygiena potravin a legislativa
Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Spotřební koš

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Stravování české školní inspekce
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Přijímání ke vzdělávání
Soukromá škola - stravování
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání