Hygiena potravin a legislativa

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

Pracovní situace

Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Provozovatelé stravovacích služeb
Tematická zpráva ČŠI 2017
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Poskytování dietního stravování v MŠ
Novela vyhlášky o školním stravování
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Spotřební koš
Dohled ve školní jídelně
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Počet dětí ve třídě MŠ II
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima