Hygiena potravin a legislativa

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Provozovatelé stravovacích služeb
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Novela vyhlášky o školním stravování
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Poskytování dietního stravování v MŠ
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“

Poradna

Hygiena
Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Výpověď
FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Počet dětí ve třídě MŠ II
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví