Tematická zpráva ČŠI 2017

Vydáno:

Spotřební koš a zdravé stravování

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Hygiena potravin a legislativa
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Spotřební koš
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Školní družina a kritéria ČŠI
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Poskytování dietního stravování v MŠ
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Odpis zboží ze skladu
Stravování české školní inspekce
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování