Tematická zpráva ČŠI 2017

Spotřební koš a zdravé stravování

Související dokumenty

Pracovní situace

Hygiena potravin a legislativa
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Spotřební koš
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Školní družina a kritéria ČŠI
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Tematické zprávy České školní inspekce

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Doplňková činnost
Stravování české školní inspekce
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování