Podvodná faktura

Vydáno:

Školám chodí mnoho faktur. Většinou se jedná o faktury, které jsou vystaveny za dodané zboží či poskytnuté služby. Najdou se však i takové, které jsou vystaveny na služby školou neobjednané. Je vhodné uvést, co v případě takovéto podvodné faktury dělat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Bezplatné poskytování učebnic
První kroky při vymáhání dlužného školného
Platby za pomůcky v MŠ
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Stanoviska k používání In-karty Českých drah
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
GDPR - pro školy
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?

Poradna

Pracovní sešity
Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Stravování české školní inspekce
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
FKSP a Flexi passy
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Datum zdanitelného plnění - vyúčtování energií
FKSP
ONIV

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník