Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové

Vydáno:

Advokátka Jana Zwyrtek-Hamplová připravila pro rodiče vzor dopisu, jak mohou po škole žádat, aby jejich dítě docházelo do školy bez povinnosti preventivního testování a bez ochrany dýchacích cest. V tomto dopise požaduje, aby školy rodičům sdělily „z jaké části opatření MZ ČR dovozujete pravomoc školy a osoby učitele přikazovat nosit roušky, přikazovat provádět si testy a z jaké části opatření dovozujete pravomoc školy, spadající pod ministerstvo školství, odmítnout plnit svůj základní úkol, kterým je vzdělávání, a to na základě opatření ministerstva zdravotnictví“. Níže uvádíme způsoby, jak mohou školy na tento a obdobné dopisy reagovat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Individuální konzultace na půdě školy
GDPR - pro školy
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Žákovská a studentská samospráva
Zákonný zástupce

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)