Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Vydáno:

- pro oblast regionálního školství =  Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

Související dokumenty

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Novela školského zákona
Novela maturitní vyhlášky
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Adaptační koordinátor
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině

Poradna

Sloučení škol
Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Míra vzdělávací povinnosti
Zápis do MŠ
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Odklad
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vyživovací povinnost
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz