Směrnice

Plné znění otázky

V souvislosti s událostmi kolem COVIDU-19 zvažujeme doplnění směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání o ustanovení, že zákon. zástupce může, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den přísluš. kalendářního měsíce, požádat o snížení školného o 50%. (Za předpokladu, že je MŠ stále v provozu). Dosud tato možnost ve směrnici nebyla. Nejsme si ale jisti, zda pak můžeme v průběhu července i srpna, kdy bývá provoz přerušen na zhruba 6 týdnů, tak jako dosud stanovit, že pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v tyto měsíce, bylo od úplaty osvobozeno. 

Odpověď