Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem

Vydáno:

Článek se věnuje způsobu rozlišení kogentních a dispozitivních norem v novém občanském zákoníku, což je nezbytný krok k rozpoznání limitů toho, co vše lze ujednat jinak, než stanoví zákon.

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Novela školského zákona
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Školský zákon a jeho vyhlášky
Novela maturitní vyhlášky
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jednání ředitele s odborovou organizací a urážlivé výroky

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník