Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu

Vydáno:

Tento text shrnuje právní pohled na situaci, kdy některý z žáků ve škole veřejně schvaluje agresi Ruské federace proti Ukrajině. Shrnuje především právní aspekty věci. Těžiště působení školy však leží ve výchovném a vzdělávacím působení. Rovněž je třeba dbát na to, aby uplatňováním právních nástrojů nepřispívala v dnešní vyostřené situaci k vytváření prostředí, v němž bude ohrožena fyzická či psychická bezpečnost určitých žáků např. pro jejich příslušnost k ruské národnosti.

Související dokumenty

Pracovní situace

Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Novela školského zákona
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Novela maturitní vyhlášky
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Poradna

Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Rozchod na školní akci
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Poskytnutí informací třetí osobě

Zákony

104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte
40/2009 Sb. trestní zákoník
89/2012 Sb. občanský zákoník
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři