Novela školského zákona

Vydáno:

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Novela vyhlášky o školním stravování
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)

Poradna

Platová třída 13
Pracovní smlouva
Odvolání
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Vedoucí kuchařka
Intervence
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny