Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Mimořádné zápisy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Odklad
Pobyt žáka v zahraničí
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Žák v zahraničí
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy