Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách

Vydáno:

  • Poskytování poradenských služeb
  • Poskytování podpůrných opatření

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Adaptační koordinátor
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Malotřídka
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Zástup
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí