Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga

Vydáno:

Přijetím zákona č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo završeno nezvykle dlouhé období legislativních prací na vládním návrhu této novely.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Doprovod do školy
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Kvalifikace
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Asistent pedagoga
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Asistent pedagoga