Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Doprovod do školy
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Přijetí cizince do základní školy
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Úvazek
Školní psycholožka
Úvazek
Podnapilý rodič
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Absence učitelů - studium

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory