Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?

Vydáno:

Tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, miliony vyhnaných z domovů. Další miliony žijící ve strachu z toho, že je zasáhne raketa, náboj, střepina… A to aniž by se jakkoli provinili. Každému soudnému člověku je jasné, kde je dobro a kde zlo. Kdo je obětí a kdo viníkem. Ale bohužel se objevují i tací, kteří ruskou agresi proti obyvatelům Ukrajiny schvalují nebo kteří šíří nepravdivé či velmi zkreslené informace, jejichž cílem je obhájení ruské agrese.

Související dokumenty

Pracovní situace

Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Novela maturitní vyhlášky
Novela školského zákona
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Adaptační koordinátor
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Poradna

Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Asistent pedagoga, pedagog

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
40/2009 Sb. trestní zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů