Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)

MŠMT ve spolupráci s NPI připravilo pro mateřské a základní školy česko-ukrajinské vzory žádostí o přijetí ke vzdělávání a vzory informace o přijetí či nepřijetí. Správní řízení je vždy vedeno v úředním jazyce, tedy v českém jazyce. Doporučujeme, aby ředitel akceptoval také dvojjazyčnou přihlášku podle vzoru MŠMT. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce se má postupovat podle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení ji má předložit jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Zápisová turistika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Zápis - správní řízení
Přijetí cizince do základní školy
Počet žáků ve třídě
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Individuální vzdělávání
Odklad
Náhrada druhého cizího jazyka
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)