Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Poradna

Platová třída
Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Individuální vzdělávání
Ukončení pracovního poměru
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání