Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech

Vydáno:

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
První kroky při vymáhání dlužného školného

Poradna

Platová třída
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Individuální vzdělávání
Ukončení pracovního poměru
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě