Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Adaptační koordinátor
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Zápisová turistika
Individuální vzdělávací plán
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Odklad
Zápis - správní řízení
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Ukončení pracovního poměru

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vzory