Daňové povinnosti související s účetní závěrkou

Vydáno:

Ze zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP“) jsou pro příspěvkové organizace důležité, stejně jako pro ostatní poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mimo jiné tyto paragrafy:

Související dokumenty

Pracovní situace

Požadavky na vedení účetnictví
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Platby za pomůcky v MŠ
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
První kroky při vymáhání dlužného školného
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Bezplatné poskytování učebnic
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
OP JAK
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Pracovní sešity
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Stravování české školní inspekce
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Účtování
Pracovní smlouva
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Školní jarmark
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP u základní školy zřízené obcí
Prodej lyží

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
563/1991 Sb. o účetnictví