Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Vydáno:

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se vztahuje mimo jiné i na veřejné instituce, kterými jsou také územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. Cílem tohoto zákona je zlepšení celkového hospodaření sektoru veřejných institucí v České republice, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky, díky čemuž přináší nové povinnosti ve vztahu k vytváření rozpočtu, které je třeba dodržet v zákonných termínech.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

První kroky při vymáhání dlužného školného
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Platby za pomůcky v MŠ
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Bezplatné poskytování učebnic
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Výroční zpráva o činnosti školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Poradna

Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky