Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ

Vydáno:

Účetní jednotka se může dopouštět některých chybných postupů spočívajících v podcenění přípravy procesu uzavírání běžného roku – v rozporu s požadavky právních předpisů: