Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace

Vydáno:

Povinnost schvalování ÚZ není pro vybrané ÚJ včetně PO povinností již novou. Povinnost je stanovena Vyhláškou č. 220/2013 se datuje již od roku 2013, v roce 2018 a  2019 se budou schvalovat ÚZ za období roku 2017, tedy v pořadí již sedmé období schvalování. Přesto přetrvávají pochybnosti o správnosti postupů při schvalování jak ze strany zřizovatelů PO, tak ze strany PO samotných.