Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Vydáno:

Jak postupovat, když se žákovi ztratí věc z nezabezpečené skříňky, přičemž skříňky byly sledované kamerovým systémem s dobou uložení 7 dnů?

Související dokumenty

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
GDPR - pro školy
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Narušování online výuky
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Strategické řízení a plánování v digitální škole
První kroky při vymáhání dlužného školného
Požadavky na vedení účetnictví
Poučení žáků o BOZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
GDPR
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Ochrana osobních údajů
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Doplňková činnost
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP