Poskytování osobních údajů školami Policii ČR

Vydáno:

Může se stát, že nastane situace, kdy Policie ČR požádá školu o vydání informací o žákovi/studentovi školy. Ředitelé škol v takovém případě často váhají, zda jsou oprávněni údaje vydat, a pokud ano, v jakém rozsahu. Je zcela nepochybné, že Policie ČR je subjektem s širokým oprávněním, pokud jde o přístup k osobním údajům, ale ani její práva nejsou bezbřehá.

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele

Zákony

273/2008 Sb. o Policii České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)