Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT

Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Narušování online výuky
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vzory