Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT

Vydáno:

Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství