Záznamy o činnostech zpracování - základní školy

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), účinné od 25. května 2018, zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a jak by školy měly přistoupit k povinnosti záznamy o činnostech zpracování vést.

Od 25. května 2018 bude oznamovací povinnost vůči ÚOOU nahrazena povinností vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Tyto záznamy se již nebudou hlásit na ÚOOÚ, ale budou k dispozici ve škole. Na rozdíl od současné registrační povinnosti však záznamy o činnostech zpracování bude nutné vést pro všechny agendy zpracování. Jinými slovy, tato povinnost se bude vztahovat i na zpracování osobních údajů, která se uskutečňují na základě jakéhokoli právního důvodu uvedeného v čl. 6 GDPR.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Zveřejnění údaje o platu
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání