Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím

Vydáno:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), nejen obsahuje povinnost poskytovat zákonem předpokládané informace, ale také ukládá povinným subjektům, mezi něž patří minimálně část škol, podle § 5 odst. 3 povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost je však limitována, neboť zveřejnit plné znění poskytnutých informací má povinný subjekt pouze v případě elektronicky poskytnutých informací.

Související dokumenty

Pracovní situace

Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
GDPR - pro školy
Záznam z pedagogické rady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Sazebník úhrad za poskytování informací
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Smlouva o zpracování

Poradna

Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Poskytnutí informací třetí osobě
Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyhlášky

515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy