Sazebník úhrad za poskytování informací

Vydáno:

Školy jsou jako povinný subjekt dle § 5 odst. 1 f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinny zveřejnit sazebník úhrad za poskytování informací každému, kdo o ně oficiální žádostí požádá. Jakým způsobem stanovit výši úhrad pak dále konkretizuje nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Záznam z pedagogické rady
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
Směrnice o poskytování informací
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů

Poradna

Zveřejňování fotografií
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
GDPR
Ochrana osobních údajů
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Nařízení vlády

173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím