Sazebník úhrad za poskytování informací

Vydáno:

Školy jsou jako povinný subjekt dle § 5 odst. 1 f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinny zveřejnit sazebník úhrad za poskytování informací každému, kdo o ně oficiální žádostí požádá. Jakým způsobem stanovit výši úhrad pak dále konkretizuje nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Související dokumenty

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Nařízení vlády

173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Pracovní situace

Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
GDPR - pro školy
Záznam z pedagogické rady
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců
Narušování online výuky

Poradna

Ochrana osobních údajů
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
GDPR
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz