Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)

Vydáno:

Cílem pracovní situace je okomentovat podmínky využití souhlasu se zpracováním osobních údajů a obsah souhlasu se zpracováním osobních údajů. Předmětem článku není souhlas se zpracováním osobních údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů.

Související dokumenty

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Pracovní situace

Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Ochrana osobních údajů
GDPR