Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)

Cílem pracovní situace je okomentovat podmínky využití souhlasu se zpracováním osobních údajů a obsah souhlasu se zpracováním osobních údajů. Předmětem článku není souhlas se zpracováním osobních údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Zpracování rodných čísel školami a školskými zařízeními
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Narušování online výuky
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů